GerardBol.nlGerard BolNL

Disclaimer

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld, tevens wordt ernaar gestreefd de inhoud zo actueel mogelijk te houden. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voor komen. Gerard Bol behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voor komen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Gerard Bol geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Gerard Bol geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in - het verstrekken van informatie. Evenmin kunnen aan de inhoud van deze website enige rechten worden ontleend. Gerard Bol garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Gerard Bol aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 » Startpagina